Skip to main content
Til toppen

Betingelser

Salg og leveringsbetingelser: 

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

 

Priser / rabatter: Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.

Betalingsbetingelser: Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter. 

Leveringstid: Lagervarer leveres etter faste ruter eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling. Levering går EXW hvis ikke annet er avtalt. 

Avbestilling: Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet. 

Varer i retur: Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp. 

Force majeure: Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller ( fritakelsesgrunn ) forsinker levering, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. 

Generelle betingelser: Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet. 

 

Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister, nettsider og annet trykt materiell. 

 

 

Min side