Til toppen

Loddeutstyr

Lodding er en prosess der to eller flere gjenstander blir sammenføyd ved å smelte og sette et fyllmetall inn i skjøten, hvor tilsatsmetallet har et lavere smeltepunkt enn det tilstøtende metallet. I motsetning til sveising involverer ikke lodding smelting av arbeidsstykkene