Til toppen

Betingelser

Salg og leveringsbetingelser

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prislister:  Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.

Priser/ rabatter: Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.

Betalingsbetingelser:  Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.

Leveringstid:  Lagervarer leveres etter faste ruter eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling. Levering går EXW hvis ikke annet er avtalt

Avbestilling:  Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.

Varer i retur:   Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer.  Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.

Force majeure: Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør  eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren  selv, leverandør eller transportør.

Generelle betingelser: Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister, nettsider og annet trykt materiell.