Til toppen

Lobas taksikring

LOBAS Sikkerhet på tak har et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to hovedkategorier; Snøfangersystemer og Taksikringsustyr.

Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som overhodet mulig

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret har de lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

LOBAS Sikkerhet på tak er tilpasset krav til typegodkjenning i henhold til forskrifter til Arbeidsmiljøloven av 14. april 1989. De blir også videreutviklet og tilpasset de krav som til enhver tid ligger i gjeldende standarder.

 

 Krav og anbefalinger

I følge Byggforsk 525.931 skal «byggverk sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg». Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at «snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. (…) Atkomst til bygning, inngangspartier osv må vises særlig omhu»

Forhold som påvirker rasfare

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking.  Årsaker til at disse vannlagene dannes kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling.

Det er først og fremst takvinkel og taktekking som avgjør behovet for snøfangere. Andre forhold kan være takets form og snøforholdet på stedet. Installasjoner på tak, som f.eks skorsteiner, kanalgjennomføringer og takvinduer påvirker også rasfaren.

Taktekkingsmaterialet deles som regel inn i tre grupper etter hvor stor friksjon materialet har.

Sorter etter: Nummer (a > å)
0723-005

Klypepose T-59 S-606 Sort

 
 
0723-0051

Klypepose T-59 S-606 Tegl

 
 
0723-021

Klypepose T-60 P-611 Sort

 
 
0723-022

Stigetrinn TR R-40 Sort 

 
 
0723-024

Lettstige TLS 30/3 Sort 1,1m

 
 
0723-0241

Lettstige TLS 30/3 Silver 1,1m

 
 
0723-026

Lettstige TLS 30/3 Tegel 1,1m

 
 
0723-027

Konsoll TP-612 Sort