Til toppen

Ventilasjon galv

Ventilasjonsrør produserer vi selv  på  Revetal i Vestfold. Rørene plugges rett etter produksjon for å redusere risikoen for støv i rørene. Rørene blir lagret i stell og fraktes også på den måten. Mindre flytting på rørene gjør at det er mindre sjanse for skadede rør

Ventilasjonsdetaljer kjøpes inn fra en av våre hoved leverandører som er Hallsträms.

Hallstrøms utvikler, produserer og markedsfører produkter for ventilasjons- og luftbehandlings-system med store stilte krav på kvalitet og funksjon. Deres produkter bygger på et helhetssyn, som baseres på en unik erfaring, kunnskap og tilpasning til markedets krav.

Våre rør og Hallstrøms deler utgjør i et sirkulær  kanalsystem som har betegnelsen HITAC®

Ett komplett sirkulært kanalsystem, typegodkjent i tetthetsklasse D. HITAC minsker driftkostnadene, og forenkler innjusteringen og montering.

Vi lagerfører produkter i forzinket stålpate og syrefast 1.4404. Se vedlegg under for andre materialer som vi kan produsere produktene i.