Skip to main content
Til toppen

Brannspjeld kjemisk FR

Fra: inkl. mva.

Kjemisk Brannspjeld FR

GRAFT® FR Brannspjeld benyttes for å brannsikre
ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende
konstruksjoner slik som brannceller og
brannseksjoner, og tetter mot gjennomtrengning av
både brann og røyk både utenfor og inne i
ventilasjonskanalen.

• Vedlikeholdsfritt og ingen elektriske tilkoplinger.
• Samme brannspjeld kan monteres i gips-, mureller
betongvegger, massivtre vegger, betong
dekker og massivtre dekker.
• En utsparing kan inneholde flere brannspjeld og
i tillegg tekniske gjennomføringer som kabler,
kabelgater og rør.
• Produktet tetter mot gjennomtrenging av brann
og røyk, både utenfor og inne i
ventilasjonskanalen.
• Lukkes i områder der brannen er lokalisert (men
ikke andre steder), slik at ventilasjonssystemet
kan trekke ut røyk fra områder som ikke er i
brann.
• Holder temperaturen i kanalnettet lavere enn
120°C og vil dermed beskytte vifter og aggregater
i anlegget.
• Isolering av kanaler er ikke lengre nødvendig.
• Levetid på mer enn 50 år, slik at brannspjeldene
skal fungere i same livsløp som
ventilasjonsanlegget.
• Spjeldene er designet for å passe til standard
ventilasjonsutstyr, slik at ventilasjonsmontøren
enkelt kan montere inn brannspjeldene.
• Spjeldene er festet på innsiden av kanalene, noe
som gir plassbesparelse
• Brannspjeldene er mellom 20-25 cm lange
avhengig av diameter og bend kan påmonteres
rett bak branntettingen (kan spesialbestilles i
andre mål).
• Brannspjeldet kan påmonteres ventil på én side.

Lenker
Min side